logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 (ก.ย. 60)
  6 ตุลาคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ( ส.ค. 60)
  4 กันยายน 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ( ก.ค. 60)
  3 สิงหาคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ( มิ.ย. 60)
  6 กรกฎาคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ( พ.ค. 60)
  7 มิถุนายน 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ( เม.ย. 60)
  3 พฤษภาคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ( มี.ค. 60)
  4 เมษายน 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ( ก.พ. 60)
  2 มีนาคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ( ม.ค. 60)
  1 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 (ธ.ค. 59)
  6 มกราคม 2560
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 (พ.ย. 59)
  7 ธันวาคม 2559
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 (ต.ค. 59)
  7 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 (ก.ย. 59)
  5 ตุลาคม 2559
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 (ส.ค. 59)
  5 กันยายน 2559
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 (ก.ค. 59)
  5 สิงหาคม 2559
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 (มิ.ย. 59)
  5 กรกฎาคม 2559
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 (พ.ค. 59)
  6 มิถุนายน 2559
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 (เม.ย. 59)
  5 พฤษภาคม 2559
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 (มี.ค. 59)
  5 เมษายน 2559
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1-5 (ต.ค. 58 ? ก.พ. 59)
  7 มีนาคม 2559