logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • รายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2 กันยายน 2565
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับคัดเเยกเหรียญกษาปณ์ขนาดกลาง ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  25 มีนาคม 2564
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
  3 กันยายน 2563
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
  2 กันยายน 2563
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศราคากลางการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สำหรับอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  10 กันยายน 2561
 • ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  27 สิงหาคม 2561
 • ขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า และสวน (TOR) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  12 กันยายน 2559
 • ขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า และสวน (TOR) อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่
  7 กันยายน 2559