logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

 • แบบลงทะเบียนผู้สนใจโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
  19 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประมูลลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"
  19 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เชียงใหม่
  19 กุมภาพันธ์ 2563