logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

 

นายอรรถพล  คนเพียร
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

25 กันยายน 2557 | จำนวนเข้าชม 181 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
  25 กันยายน 2557
  จำนวนเข้าชม 150 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
  25 กันยายน 2557
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
  25 กันยายน 2557
  จำนวนเข้าชม 285 ครั้ง