logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสุธิรา ไชยยะ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ วิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง และยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน

อัลบั้มภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของ...
  4 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง FUN RUN ในงาน Chiang Mai Mu...
  3 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง