logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรอำเภอและองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรอำเภอและองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างสังคมคุณธรรมในภาพรวมไปสู่เป้าหมายการเป็น "จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

31 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของ...
  4 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง FUN RUN ในงาน Chiang Mai Mu...
  3 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง