logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง “มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai's Memories"

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง “มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s Memories” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์, เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม, สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า, ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภาคเหนือ NYDC, YSDN จังหวัดเชียงใหม่, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, สำนักศิลปากรที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมีนายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ 

ภายในงานมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับกำแพงเมือง-คูเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮักษา อู้จ๋า อนาคตกำแพงเวียงเชียงใหม่” กิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองเชียงใหม่ นิทรรศการต่าง ๆ กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมล้านนา กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา รวมถึงศิลปะการแสดงร่วมสมัย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก 

1 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีข...
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนา...
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสิน...
  2 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง