logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2566"...

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.50 น. นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566" ณ บริเวณสนามฟุตบอลด้านข้างโรงอาหาร ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ในการนี้ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง จำนวน 150 ต้น เพื่อใช้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

23 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดโครงการ "ธนารักษ์ฮ่วมใจ๋ ปลูกต้นไม้จ้วยลดโลก...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดโครงการ "ธนารักษ์ฮ่วมใจ๋ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม...
  19 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง
 • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ และปริมาณงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียง...
  7 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง