logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อติดตามงานยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประชุมเพื่อติดตามงานยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พร้อมทั้งได้ส่งเสริมและสบับสนุนเลือกซื้อสิงค้าทางการเกษตร สิงค้า OTOP จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ราชพัสดุแปลง ชม.1723 (โรงเรียนบ้านแม่แมะเดิม) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อัลบั้มภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายสมเกียรติ บุญทัน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมคณะ จัดกิจกรรม "วันส่งเสริมคุณ...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • นายสมเกียรติ บุญทัน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมคณะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประเภท...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ โดย นายสมเกียรติ บุญทัน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ผู้แทนอธิบดีกรมธนาร...
  12 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง