logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลง ชม.723 (บางส่วน)...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลง ชม.723 (บางส่วน) ตำบลหนองแก๋ว อำเ ภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 5-0-09 ไร่ ให้แก่นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง

อัลบั้มภาพ

9 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์ส...
  14 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงเ...
  11 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำ...
  9 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง