logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ และปริมาณงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ ปริมาณงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูงานศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงาน เพื่อกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลังที่เหมาะสมของกรมธนารักษ์

7 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของ...
  4 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง FUN RUN ในงาน Chiang Mai Mu...
  3 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง