logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ครั้งที่ 1/2565...

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างกรมธนารักษ์ กับ ผู้ชนะการประมูล โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ชนะการประมูลผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ จำนวน 4 ราย (4 สัญญา) ซึ่งในวันนี้ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมรับชำระเงินมัดจำส่วนที่เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

อัลบั้มภาพ

29 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีข...
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนา...
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสิน...
  2 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง