logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ครั้งที่ 1/2565...

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างกรมธนารักษ์ กับ ผู้ชนะการประมูล โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ชนะการประมูลผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ จำนวน 4 ราย (4 สัญญา) ซึ่งในวันนี้ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมรับชำระเงินมัดจำส่วนที่เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

อัลบั้มภาพ

29 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินรา...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันส่ง...
  23 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง
 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้ร่วมหารือกับคณะทำงานโยธาธิการและผั...
  3 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง