logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์  พร้อมด้วย นางเขมฤดี จันทร์คง ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บางส่วน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 326-3-35 ไร่ โดยปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจ้างบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด (ธพส.) บริหารจัดการศูนย์ฯ 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ประชุมร่วมกับ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประชุมฯ  ณ ห้องฝึกอบรม

2 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดโครงการ "ธนารักษ์ฮ่วมใจ๋ ปลูกต้นไม้จ้วยลดโลก...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดโครงการ "ธนารักษ์ฮ่วมใจ๋ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม...
  19 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง
 • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ และปริมาณงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียง...
  7 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง