logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์  พร้อมด้วย นางเขมฤดี จันทร์คง ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บางส่วน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 326-3-35 ไร่ โดยปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจ้างบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด (ธพส.) บริหารจัดการศูนย์ฯ 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ประชุมร่วมกับ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประชุมฯ  ณ ห้องฝึกอบรม

2 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีข...
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนา...
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
  2 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง