logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดโครงการ "อุ่นไอรัก พี่ธนารักษ์มอบให้น้อง" เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมธนารักษ์ 91 ปี...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดโครงการ "อุ่นไอรัก พี่ธนารักษ์มอบให้น้อง" เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมธนารักษ์ 91 ปี ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส และหรือขาดโอกาส ให้ได้รับสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภค บริโภค ตามหลักโภชนาการ สุขอนามัย ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งมีการพัฒนาการเจริญเติบโตและเป็นพลเมืองที่ดีทางสังคมต่อไป

อัลบั้มภาพ

23 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของ...
  4 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง FUN RUN ในงาน Chiang Mai Mu...
  3 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง