logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายสมเกียรติ บุญทัน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมคณะ จัดกิจกรรม "วันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสมเกียรติ บุญทัน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วนคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันจัดกิจกรรม "ธนารักษ์ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด" โดยร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เครื่องอุปโภค - บริโภค รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อัลบั้มภาพ

21 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายสมเกียรติ บุญทัน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมคณะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประเภท...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ โดย นายสมเกียรติ บุญทัน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ผู้แทนอธิบดีกรมธนาร...
  12 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • นายสมเกียรติ บุญทัน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุร่...
  24 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง