logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์
  29 มีนาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...
  27 มีนาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์
  17 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
  2 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  15 ธันวาคม 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  25 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  12 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  28 ตุลาคม 2558
 • หนังสือประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  28 มกราคม 2558
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่....
  14 กันยายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการ...สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  9 กันยายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ...
  6 กันยายน 2557
 • ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น 1สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  21 สิงหาคม 2557