logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญร่วม "โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 4)...

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ขอเชิญ ชิม ช้อป ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชนหนองฮ่อ ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4/2564 ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บางส่วน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

14 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนาร...
  18 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • Treasury e-Auction
  15 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาศครบรอบ 75 ปี ว...
  24 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง