logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แพร่ระบาด

10 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดทั้งหน่วยงานต่าง...
  18 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ขอเชิญร่วม "โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • จังหวัดเชียงใหม่ "เชิญชวนให้ข้าราชการทุกหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาช...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง