logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ขอเชิญร่วม "โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแม่แมะเดิม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่...

อัลบั้มภาพ

11 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ร...
  10 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมธนารักษ์
  19 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียง...
  24 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง