logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

จังหวัดเชียงใหม่ "เชิญชวนให้ข้าราชการทุกหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ สวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง" พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563...

26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดทั้งหน่วยงานต่าง...
  18 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ขอเชิญร่วม "โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ตามโครงก...
  12 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง