logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  23 กันยายน 2565
 • ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 กันยายน 2565
 • ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 กันยายน 2565
 • ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 กันยายน 2564
 • ประกวดราคาซื้อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  9 สิงหาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  6 กันยายน 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  6 กันยายน 2564
 • ประกวดราคาก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มีนาคม 2564