logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

 

ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

ความหมายตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

                  รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว หมายถึง ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ นำทูลเกล้าถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอก ในรัชกาลพระองค์

              เรือนแก้ว หมายถึง ดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นเจริญรุ่งเรือง จนเคยเป็นสถานที่สำหรับสังคายนา(คือการชำระ ความถูกต้อง) พระไตรปีฏก เมื่อพุทธศักราช 2020

 

คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

 

สถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

 

  

 

 

ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ดอกทองกวาว

 

 

ประวัตินพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ประวัติเมืองเชียงใหม่)

 แหล่งที่มาของคลิป https://www.youtube.com/watch?v=Ryr0MS9sIw8

 

อาณาเขตติดต่อ

 

             จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ความกว้างจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กม. และความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 320 กม. อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 750 กม. โดยทางรถไฟ และประมาณ 720 กม. โดยทางรถยนต์ตามแนวทางหลวงแผ่นดินสายเหนือ

             - ทิศเหนือ รัฐฉานแห่งสหภาพพม่าโดยมีดอยผีปันน้ำของดอยคำ ดอยปกกลา ดอยหลักแต่ง ดอยถ้ำป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต-       

             - ทิศใต้  อำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก) มีร่องน้ำแม่ตื่นและดอยผีปันน้ำ ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

             - ทิศตะวันออก อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัดลำปาง)อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน) ส่วนที่ติดจังหวัดเชียงรายและลำปางมีร่องน้ำลึกของแม่น้ำกก สันปันน้ำดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนที่ติดจังหวัดลำพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูง และร่องน้ำแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

         - ทิศตะวันตก อำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ดอยผีปันน้ำ ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปันน้ำดอย ขุนแม่ตื่นเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

 

การปกครอง

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 25 อำเภอ โดยมีการแบ่งหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

     1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง 
     2. เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง  
     3. เทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง 
     4. เทศบาลตำบล จำนวน 116 แห่ง
     5. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 89 แห่ง

 

10 จุดเซ็คอิน สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่

แหล่งที่มาของคลิป https://www.youtube.com/watch?v=UtD0mAgOkjc

 

 

 

2 กันยายน 2556 | จำนวนเข้าชม 26707 ครั้ง