logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Winner

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  22 August 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
  17 September 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  16 September 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  16 September 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 June 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 May 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  17 September 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  18 September 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สำหรับอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 September 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ บ้านเลขที่ 234 และบ้านเลขที่ 311 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  31 January 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  30 August 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่
  29 August 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  24 August 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  15 February 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า และสวนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  29 September 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  26 September 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า และอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่)
  18 September 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บริการทำความสะอาด และดูแลสนามหญ้า อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  18 September 2557