logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

TOR

 • การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  11 October 2566
 • รายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2 September 2565
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับคัดเเยกเหรียญกษาปณ์ขนาดกลาง ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  25 March 2564
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
  3 September 2563
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
  2 September 2563
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
  6 September 2562
 • ประกาศราคากลางการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สำหรับอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  10 September 2561
 • ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  27 August 2561
 • ขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า และสวน (TOR) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  12 September 2559
 • ขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า และสวน (TOR) อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่
  7 September 2559